ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7 Δεκεμβρίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3

Προς: Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Τμημάτων
Κοιν.: Εφόρους της Περιφέρειας
Θέμα: «Σύνθεση Επιτελείου Περιφερειακής Εφορείας Κ. Μακεδονίας»

Αγαπητοί μου,

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού Διοίκησης του ΣΕΠ και μετά την ανάληψη καθηκόντων
Περιφερειακού Εφόρου Κεντρικής Μακεδονίας, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την
έως τώρα σύνθεση του Επιτελείου της Περιφέρειάς μας, η οποία είναι η εξής:

 • Ματθαίος Πιστοφίδης Έφορος Διοίκησης
 • Γεώργιος Λιόντας Έφορος Εκπαίδευσης
 • Άγγελος Ουτσετάρης Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων
 • (Προσωρινά ο Περιφερειακός) Έφορος Κλάδου Προσκόπων
 • Χέρμπερτ Αρβανιτίδης Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών
 • Γεώργιος Χατζηβασιλείου Έφορος Ανάπτυξης
 • Χρήστος Τομπουλίδης Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας
 • Ευτύχιος Αστανάστας Έφορος Πληροφορικής

Προσκοπικό Κέντρο Καστανιάς

 • Κοσμάς Καρατζίδης Αρχηγός Π.Κ. Καστανιάς Ημαθίας
 • Αντώνιος Κυριακίδης Υπαρχηγός Π.Κ. Καστανιάς Ημαθίας
 • Περικλής Τσιβαλίδης Υπαρχηγός Π.Κ. Καστανιάς Ημαθίας

Προσκοπικό Κέντρο Καβαλάρι

 • Στέλιος Αγγελίδης Αρχηγός Π.Κ. Καβαλάρι Κιλκίς
 • Λεωνίδας Παπαδόπουλος Υπαρχηγός Π.Κ. Καβαλάρι Κιλκίς

Στους ανωτέρω συνεργάτες μου εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους και σας παρακαλώ να
συνδράμετε σ’ αυτό με Προσκοπική αγάπη και όρεξη για το καλό της Κίνησης στην Περιφέρειά μας.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς
Χρήστος Χ. Καναρόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Κ. Μακεδονίας

 

 

 

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.