2ο Σύστημα Προσκόπων Κιλκίς

Παπαγιαννάκου 1

Επαφή επικοινωνίας: Παπαδόπουλος Θεόδωρος

6988600870