Μήνυμα Περιφερειακού Εφόρου Κεντρικής Μακεδονίας

Αγαπητοί φίλοι του Προσκοπισμού
Αγαπημένοι μου στην Κίνηση αδελφοί

Αγαπητοί Φίλοι,
σας καλωσορίζω στον διαδικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας
Προσκόπων Κεντρικής Μακεδονίας, ευχόμενος καλή περιήγηση!
110 χρόνια τώρα ο Ελληνικός Προσκοπισμός αποτελεί μία Κίνηση Αρχών,
Ιδεών και Συναισθημάτων, μία Κίνηση Καλού με θετικό πρόσημο και θετική
συμβολή στην ελληνική κοινωνία.
Μία Κίνηση για νέους που συμμετέχουν στο προσκοπικό παιχνίδι και μέσα
από αυτό συμβάλλουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, στην ανάπτυξη
της προσωπικότητας τους και στην ενεργό συμμετοχή τους στη δημιουργία
μίας καλύτερης κοινωνία, ενός καθαρότερου φυσικού περιβάλλοντος και εν
τέλει ενός καλύτερου κόσμου.
Σε αυτήν την Κίνηση, τον Προσκοπισμό, πρωταρχικό ρόλο έχουν τα παιδιά,
μαζί με τα Ενήλικα Στελέχη που χάριν της αγάπης τους για τα ιδανικά του
Προσκοπισμού εργάζονται για την προετοιμασία και τη πραγματοποίηση ενός
ποιοτικού προγράμματος δράσεων, που να ανταποκρίνεται στα
χαρακτηριστικά και τις επιθυμίες της κάθε ηλικίας έτσι ώστε να μπορεί να
αποτελεί μέχρι και σήμερα μία σύγχρονη και αξιόπιστη πρόταση εξωσχολικής
αγωγής και ψυχαγωγίας
Για εμάς τα Ενήλικα Στελέχη η προσπάθεια είναι συνεχής και διαρκής
βασισμένη στην εμπιστοσύνη των Γονέων, την στήριξη των παλαιών
Προσκόπων με την πολύτιμη εμπειρία τους, αλλά και την αναγνώριση και την
βοήθεια των θεσμών και ιδιαίτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το Επιτελείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και όλοι οι Βαθμοφόροι
των Συστημάτων που την αποτελούν από τις Σέρρες, το Κιλκίς, την Πέλλα,
την Ημαθία και την Πιερία δεν θα σταματήσουμε να ονειρευόμαστε, να
πετυχαίνουμε τους στόχους μας για να βλέπουμε χαμόγελα στα πρόσωπα
των παιδιών ως την καλύτερη επιβράβευση για εμάς.

Νίκος Καζαντζάκης : Ν’ αγαπάς την ευθύνη
να λες εγώ, εγώ μονάχος μου
θα σώσω τον κόσμο.
Αν χαθεί, εγώ θα φταίω.

Με εκτίμηση
Χρήστος Χ. Καναρόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Κ. Μακεδονίας

You may also like