ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
09 Δεκεμβρίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4

ΠΡΟΣ : Όλα τα Ενήλικα Στελέχη, Μέλη Ε.Π.Π. και Μέλη Ε.Κ.Σ. της Π.Ε.KE.M
ΚΟΙΝ.: Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π.
ΘΕΜΑ : 5ο Συνέδριο ΠΕ.ΚΕ.Μ.- Διαδικασία ανάδειξης Μελών Γ.Σ.
ΣΧΕΤ : Οργανισμός Σ.Ε.Π.

Αγαπητοί μου,

Παρακάτω θα βρείτε σε μορφή .zip την ανακοίνωση για το 5ο Συνέδριο ΠΕ.ΚΕ.Μ.- Διαδικασία ανάδειξης Μελών Γ.Σ , Αίτηση-Υποψηφιότητας-Βαθμοφόρου ,  Άιτηση-Υποψηφιότητας-ΕΠΠ Αίτηση-Υποψηφιότητας-Μελών-ΕΚΣ καθώς και αναλυτικές οδηγίες για την παρακολούθηση της τηλεδιάσκεψης μέσω Zoom

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς
Χρήστος Χ. Καναρόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Κ. Μακεδονίας

 

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.