ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 3 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 72

 ΠΡΟΣ :  – Α.Κ.Α. Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας  

ΚΟΙΝ :  – Α.Σ. Συστημάτων Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας  

 – Ε.Κ.Σ. Συστημάτων Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ  :  Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης  

ΣΧΕΤ:  Κανονισμός Κλάδου Ανιχνευτών , Κανονισμός Ασφάλειας Δράσεων και Διοικητικών Θεμάτων

 

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή του ετησίου προγράμματος της Περιφερειακής Εφορείας προχωρούμε στην διοργάνωση της Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης (Ε.Ε.Δ.).

Η Ε.Ε.Δ αποτελείτε από τρία στάδια ,

α το στάδιο της προετοιμασίας ,

β το στάδιο της δράσης και

γ το στάδιο της παρουσίασης .

Έτσι καλώ όλους τους αρχηγούς κοινοτήτων να υποβάλουν αιτήσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων δάφνης .  Οι οποίες θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2019 στο pekem@sep.org.gr ως αίτηση βλέπε παρακάτω.

Το κόστος συμμετοχής ορίστηκε στα 15 ευρώ και περιλαμβάνει τα έξοδα διατροφής και προγράμματος της δράσεις, ΔΕΝ περιλαμβάνει έξοδα μετακίνησης ανιχνευτών και υλικά οργάνωσης των εξερευνητικών ομάδων.

 1ο Στάδιο Προετοιμασίας

 Για το 1ο Στάδιο προετοιμασίας ορίζονται τα εξής .

Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής με ευθύνη της Π.Ε. θα γίνει ο καταρτισμός των εξερευνητικών ομίλων . Στις 16 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι εξερευνητικοί όμιλοι και οι εργασίες – οδηγίες για το στάδιο της προετοιμασίας .  

Το 2ο και 3ο Στάδιο ( εκδρομή και παρουσίαση ) .

 Το 2ο Στάδιο( Εκδρομή εξερεύνησης)  θα διεξαχθεί στις 26-27 Οκτωβρίου στην Βεργίνα .

Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης αναλαμβάνει ο Αρβανιτίδης Χέρμπερτ και ως μέλη οι αρχηγοί κοινοτήτων  και ανάλογα με τις ανάγκες και υπαρχηγοί κάτοχοι βασικής εκπαίδευσης κλάδου ανιχνευτών .

Παρακαλώ για την πιστή τήρηση των παραπάνω .

Έσο Έτοιμος

 Περιφερειακός  Έφορος

 Ματθαίος Πιστοφίδης

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.