ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3  Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 73

ΠΡΟΣ  : – Αρχηγούς Συστημάτων και Ομάδων & Εφόρους επιτελείου Π.Ε.KE.M

ΘΕΜΑ  : Απονομή Χρυσού Βέλους

ΣΧΕΤ.  : Κανονισμός Ασφαλείας και Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων .

 

Αγαπητοί μου,

Με τη παρούσα, και μετά από πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης της Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους  που πραγματοποιήθηκε στην Βεργίνα Ημαθίας .

Α Π Ο Ν Ε Μ Ω

Το Χρυσό Βέλος στους κάτωθι προσκόπους των ομάδων της Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

Σιάφαλου Γενοβέφα 2ο Αλεξάνδρειας
Σιουραντάνη Μαριάννα 3ο Βέροιας
Γεωργιάδου Νίκη 2ο Βέροιας
Λάζου Χριστίνα 3ο Βέροιας
Δοξοπούλου Έλενα 2ο Βέροιας
Καφετζής Αναστάσιος 1ο Έδεσσας
Καραλιόπουλος Βασίλης 2ο Αλεξάνδρειας
Παπαχαραλάμπους Ευαγγελία 3ο Βέροιας
Τεγούση Φωτεινή 2ο Βέροιας
Ποιμενίδης Στάυρος 1ο Έδεσσας
Μάργαρη Σταυρίνα 1ο Κατερίνης
Παυλίδης Γρηγόρης 3ο Βέροιας
Βαινά Νεφέλη 2ο Βέροιας
Μποζίνη Αθηνά 1ο Έδεσσας
Τσανασίδου Ελβίρα 2ο Βέροιας
Τσαρκάι Κωνσταντίνος 1ο Έδεσσας
Ανανιάδου Γεωργία 5ο Βέροιας
Ανανιάδης Μιχάλης 5ο Βέροιας
Καραβίτη Αντωνία 1ο Έδεσσας
Τσανασίδου Ανδριάννα 2ο Βέροιας
Γκιλιόπουλος Μανώλης 2ο Βέροιας
Σαμψούντιος Μανώλης 1ο Κατερίνης

Τους οποίους εύχομαι καλή προσκοπική και μαθητική πρόοδο.

Έσο Έτοιμος

Περιφερειακός  Έφορος

Ματθαίος Πιστοφίδης

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.