Βέροια  14 Ιουνίου 2017

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ :  – Α.Ο.Π. Ομάδων Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας   

ΚΟΙΝ :  – Α.Σ. Συστημάτων Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας   

– Ε.Κ.Σ. Συστημάτων Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ  :  Εκδρομή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

ΣΧΕΤ:  Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων , Κανονισμός Ασφάλειας Δράσεων και Διοικητικών Θεμάτων

 

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή του ετησίου προγράμματος της Περιφερειακής Εφορείας προχωρούμε στην διοργάνωση της Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους (Ε.Ε.Χ.Β.).

Η Ε.Ε.Χ.Β. αποτελείτε από τρία στάδια ,

α το στάδιο της προετοιμασίας ,

β το στάδιο της δράσης και

γ το στάδιο της παρουσίασης .

Έτσι καλώ όλους τους αρχηγούς ομάδων να υποβάλουν αιτήσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων χρυσού βέλους. Ως αίτηση υποψηφίου θα υπολογίζετε το αντίγραφο μητρώου προόδου του κλάδου . Οι οποίες θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 20 Αυγούστου 2017 στο αρχηγό της δράσης Καρολίδη Ηλία Α.Ο.Π. του 2ου Σ.Π. Κιλκίς .

Το κόστος συμμετοχής ορίστηκε στα 15 ευρώ και περιλαμβάνει τα έξοδα διατροφής και προγράμματος της δράσεις, ΔΕΝ περιλαμβάνει έξοδα μετακίνησης προσκόπων και υλικά οργάνωσης των εξερευνητικών ομάδων.

1ο Στάδιο Προετοιμασίας

Για το 1ο Στάδιο προετοιμασίας ορίζονται τα εξής .

Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής με ευθύνη της Π.Ε. θα γίνει ο καταρτισμός των εξερευνητικών ομάδων . Στις 20 Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι εξερευνητικές ομάδες και οι εργασίες – οδηγίες για το στάδιο της προετοιμασίας .  

Το 2ο και 3ο Στάδιο ( εκδρομή και παρουσίαση ) .

Το 2ο Στάδιο( Εκδρομή εξερεύνησης)  θα διεξαχθεί σε ημερομηνία και σε τόπο που θα αποφασιστεί αργότερα .

Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης αναλαμβάνει ο Α.Ο.Π. του 2ου Σ.Π. Κιλκίς Καρολίδης Ηλίας  ( 6906194898) και ως μέλη οι αρχηγοί ομάδων και ανάλογα με τις ανάγκες και υπαρχηγοί κάτοχοι βασικής εκπαίδευσης κλάδου προσκόπων . Εάν υπάρξει μεγάλη συμμετοχή και για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων θα οριστεί και άλλη Εκδρομή ελαχιστοποιώντας της μετακινήσεις .

Παρακαλώ για την πιστή τήρηση των παραπάνω .

Έσο Έτοιμος

Περιφερειακός  Έφορος

Ματθαίος Πιστοφίδης

 

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.