Η κοινωνική παρεμβατικότητα και η εξωστρέφεια του Προσκοπικού Προγράμματος αποτελεί βασικό άξονα του Προγράμματος Δράσης 2013-2015 της Γενικής Εφορείας. Η Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων της Γενικής Εφορείας, συμβάλλοντας σε αυτή τη προσπάθεια, σχεδίασε ένα πρότυπο Μηνιαίο Θέμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διατροφής, με σκοπό τα Λυκόπουλα να γνωρίσουν με τρόπο δημιουργικό την αξία της […]
Read More