ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
28 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 87

ΠΡΟΣ : Όλα τα ενήλικα Στελέχη
ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης .
ΣΧΕΤ. : Κανονισμός Κλάδου Ανιχνευτών

Αγαπητοί μου,

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης .

Στην ανωτέρω δράση, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό διαδικ ασίες χωρίς καμία
παράλειψη και κανένα αρνητικό στοιχείο ή γεγονός .

Η όλη δράση εξελίχτηκε κανονικά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα με πλήρη συμμετοχή και
επιτυχία. Θεωρηθείσης της δράσης ως λήξασα και της γενομένης αξιολόγησης από την Επιτροπή για
κάθε ένα ανιχνευτή χωριστά, η εκδρομή κρίνεται πετυχημένη για τους κάτωθι Ανιχνευτές:

1. Τσιάφαλου Γενοβέφα 2ο ΣΠ Αλεξάνδρειας
2. Γκαβαρδίνα Ειρήνη 2ο ΣΠ Αλεξάνδρειας

Τοις ανωτέρω ανιχνεύτριες εύχομαι καλή πρόοδο και στην νέα σχολική χρονιά που μόλις ξεκίνησε.
Εύχομαι δε πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουν την ανιχνευτική τους πρόο δο και να ονομαστούν
ανιχνευτές Δάφνης

Έσο Έτοιμος

Ο Περιφερειακός  Έφορος

Ματθαίος Πιστοφίδης

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.