Στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μένουμε σπίτι», το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων διοργάνωσε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 στις 19.00 webinars, δωρεάν και ελεύθερo για όλους, με θέμα «Μένω σπίτι & εργάζομαι αποτελεσματικά» .

Σκοπός ήταν η ψυχολογική υποστήριξη, η παροχή χρήσιμων εφοδίων και εργαλείων την περίοδο αυτή και η συμβολή στην πραγματική εκτίμηση της κατάστασης αλλά και των θετικών της , με εισηγητή τον υπέροχο Γεώργιο Παστίδη, Διευθυντή Εκπαίδευσης Πωλήσεων της Ericsson και μέλος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Το webinar είχε περίπου 100 συμμετοχές εκ των οποίων πολλά Ενήλικα στελέχη της κεντρικής Μακεδονίας – Βαθμοφόροι και όχι μόνο.Τα ενήλικα στελέχη πήρανε αρκετές πληροφορίες για τους τρόπους αντιμετώπισης της ιδιαίτερης αυτής κατάστασης που βιώνουν και προσπάθησαν να επικεντρωθούν στα θετικά στοιχεία.Καλύτεροι σε γνώσεις, σε συμπεριφορές, σε αντίληψη και εκτίμηση των πραγμάτων!!!

Ευχαριστούμε George Pastidis, ευχαριστούμε ΣΕΠ για την όμορφη πρωτουβουλία!

 

Ο Περιφερειακός  Έφορος

Ματθαίος Πιστοφίδης

 

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.