Η «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής (Π.Ο.Δ.Α.Ζ.)» αποτελεί μια πρωτοβουλία και μια προσπάθεια του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για τη διεύρυνση των κοινωνικών παρεμβάσεων και συμμετοχικότητάς του στην προστασία της ελληνικής φύσης, μέσω της περισυλλογής των τραυματισμένων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, θαλασσίων ζώων κλπ, αποτελώντας έναν σημαντικό συντελεστή για την προστασία της Άγριας Ζωής, συνεπικουρώντας τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και τα Κέντρα Διάσωσης και Περίθαλψης. Η  Π.Ο.Δ.Α.Ζ. αποτελείται από Ενήλικα Στελέχη και μέλη του Δικτύου του ΣΕΠ, με κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να σπεύδουν και να διασώζουν Άγρια Ζώα που κινδυνεύουν.

Το ΣΕΠ βραβεύτηκε στην 10η εκδήλωση των βραβείων  Bravo Sustainability Awards στις 18 Δεκεμβρίου 2019 στον Πυλώνα Bravo Environment για την πρωτοβουλία αυτή.

Η σύσταση και η εκπαίδευση της Π.Ο.Δ.Α.Ζ. του 3ου Συστήματος Προσκόπων Βεροίας έγινε τον Νοέμβριο του 2019, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην περιοχή μας.  (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 & 15).

Η Προσκοπική εστία  βρίσκεται στην Βέροια, Οδός Μπιζανίου 6,  Τ.Κ. 59131 Σε περίπτωση που κάποιο Άγριο Ζώο βρίσκεται σε κίνδυνο μπορείτε να ενημερώσετε στα παρακάτω τηλέφωνα 6932245365, 6982249448, 6983105073

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.