Βέροια  26 Φεβρουαρίου  2016

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ  : – Τους βαθμοφόρους και την  Ε.Κ.Σ. του 2ου Σ.Α/Π. Έδεσσας .

  • Εφόρους επιτελείου Π.Ε.KE.M

ΘΕΜΑ  Διαδικασία  Ανάδειξης Α.Σ. 2ου  Σ.Α/Π. Έδεσσας  

 ΣΧΕΤ.  : Κανονισμός διοίκησης (Μέρος 4ο, 4.19 Διαδικασία ανάδειξης, και τροποποίηση όπως ΒΕ1 /ΓΕΠ/12-2-2009)

Αγαπητοί μου,

 Σας γνωρίζω ότι λόγω επικείμενης λήξης της εντολής διοικήσεως του Α.Σ. κ . Βλαχάκου Ευάγγελου και σύμφωνα με τον κανονισμό διοίκησης του Σ.Ε.Π., εντός είκοσι (20) ημερών από σήμερα, δηλαδή μέχρι και τις 17/3/2016  καλούνται οι βαθμοφόροι του 2ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Έδεσσας ,  οι  οποίοι  έχουν  Εντολή  Διοίκησης και ένα τουλάχιστον χρόνο υπηρεσία εκ των οποίων οι τελευταίοι 6 μήνες σε συνεχεία , οι Έφοροι του επιτελείου της Περιφέρειας και η Ε.Κ.Σ. του 2ου Συστήματος , να προτείνουν κατάλληλο υποψήφιο για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος.

Οι προτεινόμενες υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει προηγουμένως την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του προτεινομένου για την κατάθεση υποψηφιότητας.

          Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν στον Περιφερειακό Έφορο , οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25-50 ετών και να έχουν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (μέρος4ο, 2.1, 2.3) προσόντα του βαθμοφόρου. Επισημαίνεται ότι για να υποβληθεί υποψηφιότητα, το ενδιαφερόμενο άτομο θα πρέπει :

Να  καταθέσει  σχέδιο  μακροχρόνιου  προγραμματισμού,  καθώς  και  σχέδιο  ετησίου προγράμματος, για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στο Σύστημα , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό Διοίκησης.

Θα πρέπει να ακολουθήσει τη σύμφωνη κατά πλειοψηφία γνώμη τριμελούς επιτροπής που θα απαρτίζετε από τους Μποζίνη Δημήτριο Βοηθό Περιφερειακό Έφορο και υπεύθυνο της διαδικασίας , Ναθαναήλ Βασίλειο Έφορο της Περιφερειακής Εφορείας και τον Πλατσά Χαράλαμπο αρχαιότερο ΑΣ της Π.Ε. , η οποία θα λάβει συνέντευξη από κάθε υποψήφιο και θα αποδεχτεί ή όχι κάθε υποψηφιότητα.

Κάθε υποψήφιος πρέπει κατά την διαδικασία ανάδειξης να συζητήσει τις προτάσεις του με τους βαθμοφόρους του Συστήματος .

Έσο Έτοιμος

ο   Περιφερειακός  Έφορος

    Ματθαίος Πιστοφίδης

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.