Σε υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης 2013-2015 της Γενικής Εφορείας και σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 116/2014 για τη διεξαγωγή του 5ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Βαθμοφόρων του Κλάδου Λυκοπούλων, σας γνωστοποιούμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή του.

Θέματα

Το πρόγραμμα διαβούλευσης «Κλάδος εν Κινήσει», που υλοποίησε η Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. κατά το Προσκοπικό έτος 2013-14, αποτέλεσε μια ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης και ανάδειξης θεμάτων η οποία ολοκληρώνεται με τις εργασίες του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων. Λαμβάνοντας υπόψη την Πανελλήνια Έρευνα αποτύπωσης της σημερινής κατάστασης των Αγελών, τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πλειοψηφία των Περιφερειακών Εφορειών και τις πρόσφατες στρατηγικές κατευθύνσεις σχετικά με το Προσκοπικό Πρόγραμμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης, της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π., η Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. καθορίζει τα θέματα του Συνεδρίου ως εξής:

  • Λυκοπουλικό Πρόγραμμα: Μια σύγχρονη προσέγγιση 
  • Τα μεγαλύτερα Λυκόπουλα: εξασφαλίζοντας το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή

Τα πορίσματα του προγράμματος «Κλάδος εν Κινήσει» βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Συνεδρίου (http://5sunedriolyk.sep.org.gr/), ενώ έως τις 22 Μαρτίου 2015 θα δημοσιευθεί κείμενο εργασίας με τα βασικά σημεία των εισηγήσεων του Συνεδρίου. Όσα κείμενα συνέδρων ή κλιμακίων, που επιθυμούν να συμβάλουν στις συζητήσεις του Συνεδρίου, αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου (5sunedriolyk@sep.org.gr) μέχρι τις 27 Μαρτίου 2015 θα συμπεριληφθούν στους φακέλους των συνέδρων και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του Συνεδρίου. 

Τόπος

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (https://goo.gl/maps/hbcOc ή http://www.aua.gr/index.php?sec=content&item=67) και, συγκεκριμένα, στο Αμφιθέατρο Σιδέρη και σε παρακείμενες αίθουσες του Κτηρίου Διοίκησης, στο Βοτανικό. 

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ξεκινήσουν το Σάββατο 4 Απριλίου στις 10:00 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 5 Απριλίου 2015 στις 14:00. Το Σάββατο 4 Απριλίου η προσέλευση των Συνέδρων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10:00. Παρακαλούνται οι Σύνεδροι να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευση και εγγραφή τους στη Γραμματεία του Συνεδρίου, η οποία θα λειτουργεί από τις 09:00 του Σαββάτου.

Σάββατο 4 Απριλίου 2015
Ώρα Ενέργεια
09.00 Προσέλευση
10.00 Έναρξη Συνεδρίου – Εκλογή Προεδρείου και Επιτροπής Πορισμάτων
10.30 Χαιρετισμοί
11.00 Λυκοπουλικό Πρόγραμμα: Μια σύγχρονη προσέγγιση
12.00 Κύκλοι Συζήτησης
14.00 Γεύμα
16.00 Κύκλοι Συζήτησης (Συνέχεια)
17.00 Τα μεγαλύτερα Λυκόπουλα: εξασφαλίζοντας το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή
18.00 Κύκλοι Συζήτησης
21.00 Τέλος Εργασιών Πρώτης Ημέρας
Κυριακή 5 Απριλίου 2015
09.00 Παρουσίαση και Έγκριση Πορισμάτων
11.00 Ελεύθερο Βήμα
13.00 2015 – 2016: 85 Χρόνια Κλάδος Λυκοπούλων
13.30 Λήξη Συνεδρίου

 Οικονομικά

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, η Οργανωτική Επιτροπή κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες να κρατηθεί η συμμετοχή σε χαμηλό επίπεδο, ώστε το Συνέδριο να είναι προσιτό σε όλους τους Βαθμοφόρους του Κλάδου Λυκοπούλων. Η συμμετοχή καθορίστηκε στα δεκαπέντε Ευρώ (€ 15) και καλύπτει τα γεύματα (μεσημέρι Σαββάτου και Κυριακής), Coffee Breaks (του Σαββάτου 4 και της Κυριακής 5 Απριλίου), τα αναμνηστικά και τις δαπάνες οργάνωσης και διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Το ποσό της συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του ΣΕΠ ή στο λογαριασμό του ΣΕΠ στην ALPHA BANK με αριθμό 362-002002-004000 (ΙΒΑΝ: 40 0140 3620 3620 0200 2004 000) και στην αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται «5ΠΣΚΛ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΔΡΟΥ».

Παρακαλούνται οι Ε.Κ.Σ. όλων των Συστημάτων και Εφορειών να υποστηρίξουν τους Βαθμοφόρους, ώστε  να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο. 

Διανυκτέρευση και Μετακινήσεις

Οι Σύνεδροι θα διανυκτερεύσουν με δική τους μέριμνα. Όσοι Σύνεδροι το επιθυμούν, μπορούν να διανυκτερεύσουν σε Προσκοπικό Κέντρο. Οι μετακινήσεις από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο προς το Προσκοπικό Κέντρο το βράδυ του Σαββάτου 4 και από το Προσκοπικό Κέντρο προς το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο το πρωί της Κυριακής 5 Απριλίου θα γίνουν με μέριμνα της δράσης.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση της μετακίνησης συνέδρων από τη Βόρεια Ελλάδα, προβλέπεται η αναχώρηση λεωφορείων από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα με ώρα αναχώρησης 00:00. Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, κα Μαρία Αντύπα (6942855958,mariantypa@gmail.com). 

Δήλωση Συμμετοχής

Η Δήλωση Συμμετοχής στο Συνέδριο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/1c1Tgkdz36Ys-TstQRas5_BmmQBAS6dTEiR9irGIAWts/edit?usp=drive_web

το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015.

Για οποιοδήποτε οργανωτικό ή διαδικαστικό θέμα επιθυμείτε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (5sunedriolyk@sep.org.gr).

Εύχομαι στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων να αποτελέσει ακόμη έναν επιτυχημένο σταθμό στην πορεία του και τα πορίσματά του να ενισχύσουν ένα όμορφο και γεμάτο φαντασία Λυκοπουλικό Πρόγραμμα, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.