Εθελοντικός, διεθνής και ανοικτός σε όλους, ο Προσκοπισμός είναι η μεγαλύτερη κίνηση νέων στον κόσμο σε περισσότερες από 150 χώρες για παιδιά και νέους από 7 έως 30 ετών. Μια Κίνηση που στηρίζεται σε ένα σύγχρονο παιδαγωγικό σύστημα που οι ρίζες του ξεκινούν στην Αρχαία Ελλάδα και καταλήγουν στους σύγχρονους παιδαγωγούς.

Μια Κίνηση με Αξίες Ζωής όπως: Πίστη στο Θεό, Καθήκον στην Πατρίδα, τον Συνάνθρωπο και τον εαυτό μας. Μια Κίνηση που κάνει πράξη το καθήκον προς την κοινωνία και πρωτοστατεί στην βελτίωση της ποιότητας ζωής με μια σειρά από δράσεις όπως δενδροφύτευση, δασοπροστασία, αγωγή υγείας. Μια Κίνηση που με βάση το παιγνίδι, τη ζωή στο ύπαιθρο, την αυτογνωσία και την αυτοεκπαίδευση δίνει σε κάθε παιδί ωφέλιμα βιώματα και νέες εμπειρίες. Μια Κίνηση η οποία στηρίζεται σε χιλιάδες εθελοντές ενήλικες που αγαπούν το παιδί και πιστεύουν στις ικανότητες του, προσφέροντας ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους. Μια Κίνηση που περισσότεροι από 2.000.000 Έλληνες μέχρι σήμερα έχουν γνωρίσει το έργο της και υποστηρίζουν την εξάπλωση της Προσκοπικής Ιδέας ως τρόπου ζωής. Μια Κίνηση που συμβάλλει στην ένταξη του παιδιού και του νέου στην κοινωνία του Αύριο.

Η Προσκοπική μέθοδος είναι ένα σύστημα:

 • Με συγκεκριμένη λειτουργία.
 • Tου οποίου τα μέρη του βρίσκονται σε αλληλοεπίδραση μεταξύ τους ενισχύοντας το ένα τη λειτουργία του άλλου.
 • Που όλα μαζί συμβάλλουν στην επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού για τον οποίο υπάρχουν.

και κινείται στους πιο κάτω 7 τομείς:

Είναι ένας προσωπικός και συλλογικός κώδικας αυτοδέσμευσης για τη ζωή κάθε Προσκόπου που στηρίζεται στο τρίπτυχο: Καθήκον στο Θεό, Καθήκον στην Πατρίδα και το Συνάνθρωπο, Καθήκον στον εαυτό.

Η διαπαιδαγώγηση στην Προσκοπική Κίνηση, ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι αποκτούν γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές πραγματοποιείται μέσω εμπειριών και βιωμάτων.

Οι προσωπικές και συλλογικές ικανότητες των νέων αναπτύσσονται με δημιουργικές σχέσεις μεταξύ τους και μεταξύ των νέων και των ενηλίκων. Οι νέοι μαθαίνουν να ζουν με δημοκρατικές αρχές, αυτοδιοικούμενοι, σε συνεργασία με τους ενήλικες, από την πιο μικρή ηλικία.

Τα συστατικά του προσκοπικού περιβάλλοντος (π.χ. στολή, έμβλημα, διακριτικά κλπ) επικεντρώνονται στις εκάστοτε παιδαγωγικές ανάγκες των ηλικιακών ομάδων:

[pin_list]
 • Μίμηση & φαντασία (Λυκόπουλα)
 • Περιπέτεια (Πρόσκοποι)
 • Επιβίωση-Ανίχνευση–«Υπηρετείν» (Ανιχνευτές – Προσκοπικό Δίκτυο)
[/pin_list]
Ζούμε σε αρμονία με τη Φύση, μαθαίνουμε από αυτή, για αυτή, δρούμε για αυτή.

Τα Προγράμματα Προόδου είναι μελετημένα για για να υποστηρίξουν την εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου, ανάλογα με την ηλικία τους. Τα παιδιά και οι έφηβοι, σε συνεργασία με τους ενήλικες Βαθμοφόρους:

[pin_list]
 • Θέτουν προσωπικούς στόχους ανάπτυξης.
 • Καθορίζουν το πώς θα τους πετύχουν με βάση τις ικανότητες τους.
 • Αξιολογούν, αναγνωρίζουν και γιορτάζουν την πρόοδο τους
[/pin_list]

Το περιβάλλον συνεργασίας ενηλίκων και παιδιών στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό την εμπιστοσύνη και την αποδοχή. Οι ενήλικες της Κίνησης έχουν ενεργό ρόλο στη ζωή του τμήματος τους, αφήνοντας όμως, ανάλογα με την ηλικία των μελών, πρωτοβουλίες για δράση.

Η μέθοδός μας εξειδικεύεται κατά κλάδο:

 • Λυκόπουλα (7-11 ετών)
 • Πρόσκοποι (11-15 ετών)
 • Ανιχνευτές (15-18 ετών)
 • Προσκοπικό Δίκτυο (19-30 ετών)

FAQ – Συχνές Ερωτήσεις

Σήμερα υπάρχουν δεκάδες ευκαιρίες για εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους. Οι περισσότερες προσφέρουν στα παιδιά ανάπτυξη μιας ικανότητας, μιας γνώσης ή διασκέδαση. Η Προσκοπική Κίνηση όμως προχωράει αρκετά βήματα παραπέρα.

Το παιδί σας θα έχει μια παρέα μέσα στην οποία θα μάθει να συνεργάζεται, θα ανακαλύψει νέες κλίσεις, θα ζήσει νέες εμπειρίες. Όλα αυτά μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, με εκπαιδευμένους ενήλικους εθελοντές, που μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι ακόμα παιδιά και κάνουν το μεράκι τους, αλλά στην πραγματικότητα προσφέρουν στο παιδί σας ανεκτίμητη βοήθεια.

Η Προσκοπική μέθοδος είναι ειδικά σχεδιασμένη για να φαίνεται σαν παιχνίδι, να είναι ελκυστική για τα παιδιά και παράλληλα να τα προετοιμάζει για την είσοδό τους στην κοινωνία.

Στόχος μας είναι σε οποίο περιβάλλον και αν ζουν, όλοι οι νέοι έχουν την ικανότητα να τα “βγάζουν πέρα” και την ικανότητα να γίνουν “οι αρχιτέκτονες της δικής τους ανάπτυξης” ως άτομα τα οποία είναι:

[plus_list]
 • Αυτόνομα, ικανά να επιλέγουν και να ελέγχουν την προσωπική και κοινωνική ζωή τους ως άτομα και ως μέλη της κοινωνίας.
 • Υποστηρικτικά, ικανά να δείχνουν ενδιαφέρον για τους άλλους, να ενεργούν μαζί τους και για αυτούς και να μοιράζονται τις ανησυχίες τους.
 • Υπεύθυνα, ικανά να αναλαμβάνουν τις ευθύνες για τις πράξεις τους, να
  δεσμεύονται και να ολοκληρώνουν ότι έχουν αναλάβει.
 • Αφοσιωμένα, ικανά να διεκδικούν, με σεβασμό σε αξίες, ιδανικά και να ενεργούν σύμφωνα με αυτές
  Υπάρχει προγραμματισμένο πλάνο δραστηριοτήτων για τους Προσκόπους;
[/plus_list]

Φυσικά! Η προσκοπική κίνηση έχει πρόγραμμα προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά των παιδιών κάθε ηλικίας. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά με την οικογένεια και το σχολείο. Υπάρχουν δράσεις κάθε εβδομάδα, εκδρομές στο ύπαιθρο συνήθως κάθε μήνα και καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. Τα ενήλικα στελέχη εκπαιδεύονται ειδικά για να παρέχουν στο παιδί σας αυτό το διασκεδαστικό και παιδαγωγικό πρόγραμμα.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει καθιερώσει ετήσια συνδρομή, η οποία καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Με την ετήσια συνδρομή εκδίδεται η Προσκοπική Ταυτότητα που ανανεώνεται κάθε έτος. Τα τελευταία έτη η συνδρομή έχει καθοριστεί στα 25 ευρώ, ενώ υπάρχει επιπλέον συνδρομή 3 ευρώ για κάθε νέα εγγραφή. Επιπλέον, κάθε Προσκοπικό Σύστημα μπορεί να απαιτεί μια μικρή συνδρομή για τις λειτουργικές του ανάγκες (π.χ. ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ) και τα έξοδα των δράσεων, όταν αυτά δεν καλύπτονται από άλλους πόρους μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης.

Η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Κεντρικής Μακεδονίας μετράει αυτή τη στιγμή 14 Προσκοπικά Συστήματα, Τα στοιχεία επικοινωνίας για τα ενεργά Συστήματα θα τα βρείτε εδώ. Επιλέξτε αυτό που σας βολεύει, διαλέξτε κάποια ενδεχόμενη ειδικότητα (Αεροπρόσκοποι-Ναυτοπρόσκοποι) και ελάτε σε επαφή με τον Αρχηγό Συστήματος για να δείτε και να μάθετε ακόμη περισσότερα.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ασφαλίζει όλα τα απογεγραμμένα μέλη της Κίνησης που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για προσωπικά ατυχήματα και ασθένειες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια Προσκοπικών Δράσεων

Οι Πρόσκοποι φορούν ένα μπλε παντελόνι με μπλε κάλτσες κι ένα μαντήλι με τα χρώματα της Ελληνικής σημαίας. Το πουκάμισο διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. Επίσης, εναλλακτικά, υπάρχουν και χρωματιστά μπλουζάκια (τύπου polo). Για την προμήθεια των ειδών της Προσκοπικής Στολής λειτουργεί το Προσκοπικό Πρατήριο.