ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 28
ΠΡΟΣ : – Όλα τα ενήλικα στελέχη , μέλη ΕΠΠ και μέλη ΕΚΣ Π.Ε.KE.M

ΘΕΜΑ : 8ο Συνέδριο ΠΕ.ΚΕ.Μ .- Διαδικασία ανάδειξης μελών ΓΣ.
ΣΧΕΤ : Οργανισμός ΣΕΠ.

 

8ο Συνέδριο ΠΕ.ΚΕ.Μ στις ΣΕΡΡΕΣ

Επανεκκίνηση!

Αγαπητοί μου,
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ στο 8ο ετήσιο συνέδριο της Περιφερειακής μας
Εφορείας που θα διεξαχθεί την Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Σερρών (Π. Κωστοπούλου 2), από τις 10 π.μ.
έως τις 3 π.μ.
Ώρα προσέλευσης: 10 π.μ. (Εγγραφές – Καφές)
Ώρα έναρξης: 10:30 π.μ.
Εκτιμώμενη ώρα λήξης: 3 μ.μ. και θα ακολουθήσει γεύμα

Παρακαλώ τους Α.Σ., τους Εφόρους και τα Αρχηγεία των Ενώσεων των Παλαιών
Προσκόπων όπως ενημερώσουν τον Περιφερειακό έως την Τετάρτη 29
Νοεμβρίου για την παρουσία των Συνέδρων ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα η
Οργανωτική Επιτροπή και να οριστεί ο αριθμός των γευμάτων.

Μέσα σε μία δύσκολη καθημερινότητα, όπου τα αυτονόητα παραμένουν
ζητούμενα και η προσπάθεια μας μέσα από τις ιδέες και αξίες που πρεσβεύει η
Προσκοπική Κίνηση συνεχίζεται, ώστε να είμαστε στην κοινωνία μέλη μιας Κίνηση
Καλού, μιας Κίνησης Αρχών, Ιδεών και Συναισθημάτων σας καλώ λοιπόν, όλες και
όλους, να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία και εύχομαι καλή επιτυχία στις
εργασίες μας.

Α. Θέματα – Σκοπός του Συνεδρίου Περιφερειακής Εφορείας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π., σκοπός
του Συνεδρίου είναι η μελέτη και εξέταση θεμάτων που αφορούν την
Προσκοπική Κίνηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση προτάσεων.
Ειδικότερα, το Συνέδριο θα ασχοληθεί με:

1. Παρουσίαση του Θέματος: «Αρχές και Πρακτικές αποτελεσματικής
ηγεσίας», Αν. Καθηγητής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος κ. Ιορδάνη Κοτζαϊβάζογλου
2. Απολογισμός του Προσκοπικού έργου της Περιφερειακής Εφορείας –
Περιφερειακός Έφορος, Έφοροι Διοίκησης, Εκπαίδευσης &
Οικονομικών
3. Προγραμματισμός δράσεων 2024 (προσαρμοσμένο στο Στρατηγικό Σχέδιο
Δράσης της Γ.Ε.) – Ολομέλεια ανά Κλάδους και κατάρτιση του
Προγράμματος
4. Παρουσίαση της Έρευνας για την αποχώρηση Ενηλίκων Στελεχών –
Έφορος Διοίκησης
5. Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις

Β. Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
Στην Οργανωτική Επιτροπή μετέχουν οι κάτωθι βαθμοφόροι, στους οποίους
εύχομαι καλή επιτυχία:
α. Καρυώτη Βάνα (Α.Σ.)
β. Σταυρόπουλος Δημήτρης (Υ.Σ.)
γ. Ρακιντζής (Α.Ο.)
δ. Αλιλέγκος Σωτήρης (Υ.Ο.)

Γ. Συγκρότηση Συνεδρίου
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ενήλικα στελέχη που
1. Έχουν εντολή Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης 5, τουλάχιστον, ημέρες πριν
την πραγματοποίηση του.
2. Έχουν απογραφεί για το τρέχον έτος (έχουν δηλ. εκπληρώσει κάθε
υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π. για το έτος 2023-24).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε Σύνεδρος και Παρατηρητής, μετέχει εκ της θέσεως του στο Συνέδριο. Θα
πρέπει να δηλωθεί από τον Αρχηγό του Συστήματος ή τον Αρχηγό της ΕΠΠ στο
email της ΠΕ στο pekem@sep.org.gr έως την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Για το Συνέδριο της ΠΕΚΕΜ τα έξοδα θα βαρύνουν την Περιφερειακή Εφορεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα βρίσκεται στον ατομικό φάκελο κάθε
Συνέδρου.

ΣΤΟΛΗ
Όλοι οι Σύνεδροι θα πρέπει να φορούν Προσκοπική Στολή με μακρύ παντελόνι
και Εθνικό μαντήλι. Παρακαλείσθε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εν γένει
εμφάνιση των Συνέδρων.

Ενθαρρύνονται τα Συστήματα και οι ΕΠΠ να καταθέσουν γραπτώς προτάσεις έως
και 48 ώρες πριν το συνέδριο έτσι ώστε αυτές για την οικονομία του χρόνου να
γίνουν γνωστές νωρίτερα σε κάθε σύνεδρο. Προτάσεις για τα θέματα του
Συνεδρίου μπορούν να καταθέσουν και μεμονωμένα ενήλικα στελέχη.

Σας περιμένουμε στο Συνέδριό μας, το οποίο ευελπιστούμε ότι μέσα από
δημιουργικό διάλογο θ’ αποτελέσει έναν ακόμη σταθμό στην πρόοδο της
Περιφερειακής μας Εφορείας και του Σ.Ε.Π., ώστε η Κίνησή μας, με σύγχρονο,
δυναμικό και νεανικό πρόσωπο να αποκτήσει τη θέση της στην πρωτοπορία του
ενδιαφέροντος και της προτίμησης της νέας γενιάς και εν γένει της κοινωνίας.

Ο Περιφερειακός Έφορος
Χρήστος Χ. Καναρόπουλος

You may also like