ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
15 Δεκεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5

ΠΡΟΣ : Όλα τα Ενήλικα Στελέχη, Μέλη Ε.Π.Π. και Μέλη Ε.Κ.Σ. της Π.Ε.KE.M
ΚΟΙΝ.: Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π.
ΘΕΜΑ : 5ο Συνέδριο ΠΕ.ΚΕ.Μ.- Διαδικασία ανάδειξης Μελών Γ.Σ.
ΣΧΕΤ : Οργανισμός Σ.Ε.Π.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης 4 της ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας στο συνημμένο αρχείο , ανακοινώνονται οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο και στις διαδικασίες ανάδειξης Ενηλίκων Μελών, Μελών ΕΚΣ και Μελών ΕΠΠ

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς
Χρήστος Χ. Καναρόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Κ. Μακεδονίας

 

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.