ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
28 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 88

ΠΡΟΣ : Όλα τα ενήλικα Στελέχη
ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Εκδρομής Χρυσού Βέλους .
ΣΧΕΤ. : Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων

Αγαπητοί μου,

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εκδρομή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους .

Στην ανωτέρω δράση, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό διαδικ ασίες χωρίς καμία
παράλειψη και κανένα αρνητικό στοιχείο ή γεγονός .

Η όλη δράση εξελίχτηκε κανονικά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα με πλήρη συμμετοχή και
επιτυχία. Θεωρηθείσης της δράσης ως λήξασα και της γενομένης αξιολόγησης από την Επιτροπή για
κάθε ένα πρόσκοπο χωριστά, η εκδρομή κρίνεται πετυχημένη για τους κάτωθι Προσκόπους:

ΑΠΟΝΕΜΩ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ

1. Αλεξιάδου Άννα
2. Βουγιούκα Χαράλαμπο
3. Λάζου Ευμορφία
4. Μαργαρίτη Σοφία
5. Μπούτση Χαρά
6. Παυλίδη Γρηγόρη

Τους ανωτέρω προσκόπους εύχομαι καλή πρόοδο και στην νέα σχολική χρονιά που μόλις ξεκίνησε.
Εύχομαι δε πολύ γρήγορα να ολοκληρώσουν την προσκοπική τους πρόοδο και να ονομαστούν
Πρόσκοποι Χρυσού Τριφύλλου

Έσο Έτοιμος

Ο Περιφερειακός  Έφορος

Ματθαίος Πιστοφίδης

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.