Βέροια  14 Μαΐου 2018

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ : – Α.Κ.Α. Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΟΙΝ : – Α.Σ. Συστημάτων Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
– Ε.Κ.Σ. Συστημάτων Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑ : Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης
ΣΧΕΤ: Κανονισμός Κλάδου Ανιχνευτών

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή του ετησίου προγράμματος της Περιφερειακής Εφορείας προχωρούμε στην διοργάνωση της Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης (Ε.Ε.Δ).
Έτσι καλώ όλους τους αρχηγούς Κοινοτήτων να υποβάλουν αιτήσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων Δάφνης . Ως αίτηση υποψηφίου θα υπολογίζετε το αντίγραφο μητρώου προόδου του κλάδου . Οι οποίες θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 10 Αυγούστου στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Αποστόλη Δεληγιάννη.

Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης αναλαμβάνει ο Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών της Π.Ε. Αποστόλης Δεληγιάννης και ως μέλη οι αρχηγοί κοινοτήτων και ανάλογα με τις ανάγκες και υπαρχηγοί κάτοχοι βασικής εκπαίδευσης κλάδου ανιχνευτών τουλάχιστον.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η 25-26 Αυγούστου 2018 και ως τόπος το Μανδράκι Σερρών .

Παρακαλώ για την πιστή τήρηση των παραπάνω .

Έσο Έτοιμος
ο
Περιφερειακός Έφορος
Ματθαίος Πιστοφίδης

 

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.