Βέροια  26 Οκτωβρίου 2017

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ :  – Α.Ο.Π. Ομάδων Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας   

ΚΟΙΝ :  – Α.Σ. Συστημάτων Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας   

– Ε.Κ.Σ. Συστημάτων Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ  :  Απονομή Χρυσού Βέλους

ΣΧΕΤ:  Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων , Κανονισμός Ασφάλειας Δράσεων και Διοικητικών Θεμάτων

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή του ετησίου προγράμματος της Περιφερειακής Εφορείας διοργάνωσε Εκδρομή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους (Ε.Ε.Χ.Β.).

Α) Η δράση «Εκδρομή Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο άλσος Λεβεντοχωρίου Κιλκίς

Β) Στην ανωτέρω δράση, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό διαδικασίες χωρίς καμία παράλειψη και κανένα αρνητικό στοιχείο ή γεγονός

Γ) Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης συγκροτούσαν οι :

 1. Καρολίδης Ηλίας Αρχηγός Δράσης
 2. Θόδωρος Παπαδόπουλος Υπαρχηγός Δράσης.
 3. Γιώργος Λιόντας ΑΟΠ 1ου ΣΠ Κατερίνης
 4. Θυμιόπουλος Σπύρος ΑΟΠ 2ου ΣΠ Αλεξάνδρειας

Η όλη δράση εξελίχτηκε κανονικά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα με πλήρη συμμετοχή και επιτυχία.

Θεωρηθείσης της δράσης ως λήξασα και της γενομένης αξιολόγησης από την Επιτροπή για κάθε ένα Πρόσκοπο χωριστά, η εκδρομή κρίνεται πετυχημένη για τους κάτωθι Προσκόπους:

 1. Κατσαούνης Ιωάννη 2o Κιλκίς
 2. Παναγιώτα Τουρναβίτη 1o Κατερίνης
 3. Νεφέλη Βεργίδου 2ο Κιλκίς
 4. Βασιλική Ευαγγελοπούλου 1o Κατερίνης
 5. Ράνια Ακριτίδου 2ο Κιλκίς
 6. Θεοδώρα Ιωαννίδου 1o Κατερίνης
 7. Σταυρούλα Κουβαλια 1o Κατερίνης
 8. Ηλίας Θεοδοσιαδης 2ο Αλεξάνδρειας
 9. Γκίτσα Ελισάβετ 2ο Αλεξάνδρειας
 10. Καρανάσιος Δημήτρης 1ο Αλεξάνδρειας
 11. Βασιλική Σταθακοπούλου 1o Κατερίνης246431

Στους Παραπάνω Απονέμω το Χρυσό Βέλος .

 

Έσο Έτοιμος

Περιφερειακός  Έφορος

Ματθαίος Πιστοφίδης

You may also like

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.